Tuesday, November 15, 2016

PELAJAR-PELAJAR PMC 2017

Assalamualaikum

Kepada semua pelajar2 UCD & RCSI yang akan pulang ke Penang Medical College pada Disember 2016 dan Januari 2017 untuk menghantar dokumen2 ini secepat mungkin. Semua pelajar perlu menghantar sebelum 30/11/2016. Sila ambil perhatian serius.

1) Permohonan Tempahan Tiket Penerbangan dan Elaun Akhir Pengajian (ada di blog)

- Semua pelajar perlu mengisi borang ini untuk tuntutan Elaun Akhir Pengajian.
- Pelajar yang ingin MARA belikan tiket penerbangan mereka sila isi tarikh dan keperluan khas eg. MARA
- Sekiranya pelajar ingin membeli tiket sendiri dan membuat tuntutan sila kosongkan tarikh penerbangan dan isi keperluan khas eg BELI SENDIRI

2) Permohonan Bayaran Balik Tiket Penerbangan (minta pelajar email kepada mara.ireland@yahoo.com untuk borang)

- Pelajar boleh membeli tiket penerbangan dari Dublin-Kuala Lumpur sahaja 
- Hanya tiket Ekonomi Satu Hala dibenarkan dan tuntutan hanya terhad kepada €700 sahaja (penjimatan)
- Tiada penambahan bagasi dibenarkan
- Semua tuntutan perlu dihantar sebelum 30/11/2016 sebarang tuntutan yang lambat tidak akan dibayar

Pastikan akaun bank pelajar tidak ditutup untuk proses kemasukan elaun sara hidup sehingga akhir Jan 2017 bergantung kepada kontrak masing2.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi pihak MARA Ireland.

Terima kasih

MARA IrelandTuesday, November 8, 2016

PERHATIAN! PERJANJIAN PELAJAR MARA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
 Saya berharap semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera.

Saya petik dari Fasal 5.1 dalam kontrak MARA yang pelajar telah tandatangan.

”5. Adalah selanjutnya dipersetujui dan diakui bahawa Pelajar tidak boleh pada bila-bila masa dalam  masa berjalan kuatkuasanya Perjanjian ini, iaitu dalam masa tempoh Pengajian Tersebut dan juga kemudian daripadanya sehingga tamat tempoh pekerjaannya di bawah fasal 1.6 perjanjian ini:-
5.1   mengambil apa jua bahagian dalam sesuatu penghasutan atau tunjuk perasaan di mana-mana tempat oleh apa-apa pertubuhan , badan atau kumpulan orang, iaitu penghasutan atau tunjuk perasaan yang pada pendapat Majlis adalah memudaratkan kepentingan Malaysia atau sesuatu insitutsi pendidikan ;

6. Jika pelajar melakukan pelanggaran terhadap mana-mana hal dalam Fasal 4 dan 5 Perjanjian ini, Majlis boleh, menurut budibicara mutlaknya:

6.1 menamatkan Perjanjian ini dan dengan itu, tanpa menyentuh hak-hak Majlis di bawah Perjanjian ini, Pelajar tidaklah lagi mempunyai apa-apa tuntutan ke atas apa-apa faedah Perjanjian ini.

6.2 Penamatan Perjanjian ini menurut fasal 6.1 Fasal ini adalah akhir dan        muktamad.”


Sekian. Terima kasih.


Pengarah MARA Ireland