Tuesday, July 5, 2011

PERMOHONAN TAMBAH TAHUN PERUNTUKAN & ELAUN SARA HIDUP

Assalam

Diminta semua pelajar yang pernah mengulang tahun dan sekiranya sesi 2010/2011 merupakan tahun akhir peruntukan MARA diminta menghantar surat permohonan menambah tahun peruntukan. Surat permohonan hendaklah disertakan salinan keputusan peperiksaan dari tahun satu hingga sekarang serta latar belakang keluarga termasuk gaji/pendapatan ibu bapa serta bilangan tanggungan. Semua permohonan hendaklah dihantar dengan segera sebelum kemasukan sesi seterusnya.

Kepada pelajar yang mengulang tahun pada sesi 2010/2011 dan telah lulus peperiksaan mereka sila hantar surat permohonan mengaktifkan semula Elaun Sara Hidup mereka secepat mungkin. Akan tetapi ESH akan mula diaktifkan seawal September sahaja sewaktu pelajar mendaftar untuk sesi seterusnya. Sama seperti diatas pelajar hendaklah mengemukan surat permohonan, keputusan peperiksaan dari tahun satu hingga sekarang serta latar belakang keluarga termasuk gaji/pendapatan ibu bapa serta bilangan tanggungan.

Sekian, terima kasih.

MARA Ireland