Tuesday, November 4, 2014

PEMBAYARAN ELAUN/TUNTUTAN PELAJAR

Assalamualaikum

Diminta semua pelajar yang ingin membuat tuntutan dikehendaki menghantar semua borang permohonan sebelum 21/11/2014. Sebarang permohonan yang diterima lewat dari tarikh tersebut tidak akan diproses dan akan dibawa ke tahun hadapan..

Pastikan semua borang permohonan tuntutan lengkap dengan dokumen2 yang diperlukan. Semua pelajar dikehendaki membaca prosedur permohonan.

Terima kasih
MARA Ireland

No comments:

Post a Comment