Tuesday, March 25, 2014

PERMOHONAN ELAUN/TUNTUTAN PELAJAR

Assalamualaikum

Sila pastikan setiap permohonan dikehendaki mengisi dua borang peromohonan. Setiap tuntutan perlu disertakan salinan asal (original) resit tuntutan. Tanpa salinan asal pihak MARA tidak akan membuat sebarang pembayaran. Pastikan setiap resit ditampal di kertas A4 (depan dan belakang). Sekiranya resit hilang maka tuntutan tidak boleh dituntut. Sila hormat dan ikut proses tuntutan mengikut arahan.

Terima kasih
MARA Ireland

No comments:

Post a Comment